Andrum

on 25.10 kl. 18.00 - kl. 19.30

Replot församlingshem

Andakt. samtal och bön.

Alla hjärtligt välkomna!


Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen