Missionsjulfest

lö 6.1 kl. 14.00 - kl. 16.00

Replot församlingshem

Maria Westerling, Kristian och Camilla Sjöbacka, Glenn Kaski, Michael Wargh, sångprogram.

Lotteri och Servering.

Alla hjärtligt välkomna!


Arrangör

Replots församling

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen