Mathörnan Gäst Kaj Kanto

on 14.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Björkögården

Mathörnan i Björkögården.

Mathörnan är en pensionssamling / samling för daglediga där vi träffas, äter gott (husmanskost till självkostnadspris) och får lyssna på föredrag, betraktelser eller annat av gäst eller någon från församlingen. Dagens gäst 14.3 är Kaj Kanto.


Tag kontakt

Barbro Lähdesmäki
Kyrkvaktmästare
Replots församling
 

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen