Diakonisyföreningen

må 19.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Diakonisyförening. Välkommen med kvinna som man med eller utan garn & nystan!

Diakonisyföreningen stöder bland annat några barn i Indien men i mån av möjlighet stödes även t.ex Martyrkyrkans vänner m.fl. Formatet är i princip ett klassiskt syföreningsformat med kaffe, samtal, sånger och andakt.


Tag kontakt

Leif (Leevi) Galls
Diakoniarbetare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen