Mathörnan

on 11.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Björkögården

Mathörnan. Dagens gäst Anne-Marie Audas-Willman

Dagens gäst Anne-Marie Audas-Willman talar. Det serveras husmanskost och kaffe till självkostnadspris. Anmälan till kyrkvaktmästare Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nystrand.


Tag kontakt

Barbro Lähdesmäki
Kyrkvaktmästare
Replots församling
 

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen