Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

to 12.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Vi över 60.   Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen Replot församlingshem

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst heter Kristi Riipanen och arbetar som sjukhuspräst i Vasa. Vi börjar i vanlig ordning med kaffe och sedan kommer vår gäst att berätta om sjukhusprästernas verksamhet.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

sö 29.4 kl. 18.00 -20.00

Replot kyrka

Vårmatiné

matiné, musiktilfälle, konsert
må 30.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Diakonisyföreningen

Psalm - sång, kaffe, kollekt, samtal med eller utan stickor och garn, andakt eller betraktelse = Diakonisyförningen.