Diakonisyföreningen

må 16.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Diakonisyföreningen. Välkommen med eller utan stickor och garn.

Diakonisyförningen är en syförening som gjort filtar, barnselar och på annat sätt stött människor på olika ställen i världen. Föreningen stöder några barn i Indien men har även gett bidrag till t.ex Martyrkyrkans vänner, Hoppets stjärna m.fl.


Tag kontakt

Leif (Leevi) Galls
Diakoniarbetare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen