Diakonisyföreningen

må 30.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Psalm - sång, kaffe, kollekt, samtal med eller utan stickor och garn, andakt eller betraktelse = Diakonisyförningen.

En syförening som stöder barn i Indien och en del missionsarbeten. Vi dricker kaffe, sjunger, samtalar och får antingen lyssna på en andakt eller en betraktelse.


Tag kontakt

Leif (Leevi) Galls
Diakoniarbetare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

on 28.3 kl. 18.00 -19.30

Replot församlingshem

Andrum

Böne & bibelläsningsgrupp.
to 12.4 kl. 13.00 -15.00

Replot församlingshem

Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen