barnhänder

Musiken

I Replot församling finns olika grupper för dig som tycker om att sjunga och spela.

 

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:30-15:00 i Replots församlingshem och 13:30-14:00 i Vallgrund skola. Barnkören uppträder vanligen vid familjegudstjänsterna som ordnas 1-2 gånger per termin.

Kör för alla

Har du velat pröva på att sjunga i en kör eller grupp, men varit rädd för att dina talanger inte räcker till? Då är kör för alla en perfekt inkörsport! Vi sjunger tillsammans enkla enstämmiga sånger till en början och när vi känner oss mogna kan vi pröva med att lägga till enkla stämmor också!

Kör för alla övar varannan veckas torsdag (udda veckor) kl.18:00 i församlingshemmet, med start to.28.9

Bettanz

I församlingen har vi ett musikband som kallas för "Bettanz". Vi spelar cover låtar från 1960-1980 och spelar ofta i samband med Replots evenemag som t.ex. de vackraste julsångerna i Replot och Björkö och på vårkonserten.