Musikevenemang och konserter

25.3 Kl.16 Musikcafé i Replots församlingshem

  • Musikbandet Bettanz
  • Lisa Lähdesmäki, sång
  • diakon Leif Galls, andakt
  • Servering

Intäkterna från serveringen gåt till insamlingen Gemensamt ansvar

29.4 kl. 18 Vårmatiné i Replot kyrka.

Medverkande: orkestern Stråkdraget och Allsångskören från Kvevlax. Dirigent Yngve Svarvar. Sångsolister Rune Koskinen och Michael Wargh. Conferencier Svante Nylund.

Kollekt för insamlingen Gemensamt Ansvar.

 

kantorn spelar orgel

Tag kontakt

Michael Wargh
Kantor
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot