Hjälpledarskolning i Replot församling

2017-2018

Hjälpledarskolning är tänkt för den som är konfirmerad och medlem i församlingen. Hjälpledarskolningen är också en plattform för den som vill vara ledare i olika typer av klubbar och läger eller också för att få en kurs i gymnasiet. Ledarutbildningen omfattar 10-12 samlingar under året. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta för olika typer av klubbar och på konfirmandläger. I september den 15.9-17.9  hölls en hjälpledarweekend tillsammans med Korsholms svenska församling. Under våren kommer hjälpledarna att hålla sin praktik i junior och på konfirmandsamlingarna.

Kommande träffar kl.15:40-17:00 i Replot församlingshem

  • 12.4 Replot församlingshem
  • 19.4 Första hjälp kurs i Gamla Vasa kl.17-19, föreläsare Anders Lindqvist (ordnad transport)
  • 26.5 Hj- avslutning: utfärd till Härmä (Powerpark)

Praktik i junior i Vallgrunds skola hålls 27.3 kl.17-18

Praktiken i skriftskola hålls lördagen 24.3 kl.12-13 (Replot gruppen)

lördagen 7.4 kl.12-13 ( Övriga)

 

 

Tema: lekprogram med blivande hj-ledare
På läger i Örnsköldsvik 2017
Solbackens lägergård i Örnsköldsvik
Från Solbackens lägergård