Kontakt

Pastorskansliet är öppet måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12


Leif (Leevi) Galls

Leif (Leevi) Galls
Diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp

044 352 0156
Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot


Beatrice Granlund

Beatrice Granlund
byråsekreterare


044 356 0543
(06) 3520005
Prästgårdsvägen 9, 65800 REPLOTGlenn Kaski

Glenn Kaski
Kyrkoherde


06 352 0262
044 3520 261
Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot


Emilia Kontunen

Emilia Kontunen
Församlingspastor
Kvevlax församling
Replots församling
Solfs församling


044 546 2311


Robert Kronqvist

Robert Kronqvist
t.f. ungdomsarbetsledare


044 352 0006
0443809229
prästgårdsvägen 9, 65800 ReplotCarl-Johan Lundberg

Carl-Johan Lundberg
Församlingsvärd
Replots församling


044 720 5500


Barbro Lähdesmäki

Barbro Lähdesmäki
Kyrkvaktmästare
Replots församling

Vaktmästeri

044 352 0011Michael Wargh

Michael Wargh
Kantor

Musik

044 352 0009
Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot