Diakoni

Diakoniarbetaren i församlingen är Leif Galls.

Ta gärna kontakt! 

 

Leif Galls, diakon

Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot

Mobil: 044 - 3520 156

E-post: leif.galls@evl.fi

 

 

Stödtelefon för närstående till missbrukare

Kyrktorn