Diakoniarbetarna är socialarbetare inom kyrkan

Till en diakoniarbetare kan du vända dig om du har penningbekymmer, mentala problem, rusmedelsproblem, svårigheter i fråga om människorelationer, åldrande, kriser i livet eller andra problem som trycker – faktiskt angående alla svårigheter som hör livet till. Församlingen kan ge mathjälp eller ekonomiskt stöd. Julbesök; en hälsning från Replots församling till Äldre personer över 80 år. Frivilliga inom diakoninkommer med en blomma eller en tidning.

Diakoniarbetaren Marie-Louise Örn träffas för enskilda samtal på diakonimottagningen i församlingshemmet eller gör hembesök enligt behov. Ta gärna kontakt! E-post och textmeddelanden går också bra.

Mottagning: tisdag och torsdag kl. 9.00 – 11.00

Marie-Louise Örn, diakon

Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot

Tfn: (06) 3520156

Mobil: 044 - 3520 156

E-post: marie-louise.orn@evl.fi

Diakonikommittén har som uppgift att stöda diakoniarbetet i församlingen. Möten hålls tre till fyra gånger per år. En representant från varje by finns med i gruppen.

 

Stödtelefon för närstående till missbrukare

Kyrktorn