tror hoppas älskar

Meddelande om valresultat

Församlingsrådet i Replots församling

Bifogat finns församlingsvalets resultat, som fastställts i dag. Följande personer har valts till ordinarie medlemmar i församlingsrådet i vår församling för fyraårsperioden 2023–2026:

Efternamn och samtliga förnamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Andersson, Lars-Johan Mikael

Holmbackvägen 10

65920 Norra Vallgrund

Ekblad, Susanne Elisabeth

Sommarösundvägen 12

65920 Norra Vallgrund

Håkans, Barbro Ann-Katrin

Söderuddsvägen 1027

65970 Söderudden

Lindvik, Niklas Emanuel

Vallgrundvägen 71 A

65800 Replot

Ohls, Anne Inger Maria

Fjärdsstigen 9

65800 Replot

Backman, Elisabeth

Björkövägen 801

65870 Björköby

Nyback, Karita Maj-Helen

Maresvägen 8

65870 Björköby

Wiik, Viking Boris Roland

Bodvägen 8

65870 Björköby

Replot den 20 november 2022

Valnämnden i Replots församling

Ordförande                                           Sekreterare

Göran Back                                            Linda Ahlbäck

 

Gemensamma kyrkofullmäktige
i Korsholms kyrkliga samfällighet

Bifogat finns församlingsvalets resultat, som fastställts i dag. Som företrädare för vår församling har följande ordinarie medlemmar valts till gemensamma kyrkofullmäktige för Korsholms kyrkliga samfällighet för fyraårsperioden 2023–2026: 

Efternamn och samtliga förnamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Gammelgård, Lena Katarine

Ribackted 9

65870 Björköby

Lindvik, Niklas Emanuel

Vallgrundvägen 71 A

65800 Replot

Nystrand, Lena Carolina

Bråddsidted 5 A

65870 Björköby

Åbacka-Ilola, Maria Annika

Österlidvägen 4 C

65800 Replot

Replot den 20 november 2022

Valnämnden i Replots församling

Ordförande                                                                 Sekreterare

Göran Back                                                                  Linda Ahlbäck

 

 

 

Församlingsrådet i Replots församling
Församlingsrådet i Replots församling
Replot församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige
i Korsholms kyrkliga samfällighet
Replot församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet