Bli frivillig kyrkvärd!

Kom med och gör gudstjänsten mer levande tillsammans med oss! Vi behöver frivilliga som kan tänka sig att:

-stå vid ingången och dela ut psalmböcker, gudstjänstagendor och hälsa välkommen.

-Läsa söndagens texter

-Hjälpa till med att bära upp kollekten (vid stora samlingar)

Anmäl dig per e-post

Skicka ett fritt formulerat e-post meddelande, där det framgår:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Datum för söndag/söndagar du kunde tänka dig att ställa upp
  • Vilken kyrka (Replot eller Björkö)
  • Meddela också om du inte vill läsa texterna, men de övriga uppgifterna passar

Skicka e posten till kyrkoherde Glenn Kaski (glenn.kaski@evl.fi)

 

Kollekthov
Kyrkoherde
044 3520 261
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot