Andrum

on 28.2 kl. 18.00 - kl. 19.30

Replot församlingshem

Samtal och bön

Alla hjärligt välkomna!


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

sö 19.8 kl. 14.00 -15.30

Salteriet, Svedjehamn Björköby

Sånggudstjänst

Medverkande Glenn Kaski, Bettanz, Leif Galls, Michael Wargh och Robert Kronqvist.
sö 26.8 kl. 10.00 -11.00

Replot kyrka

Gudstjänst

Präst Rune Lindblom, kantor Michael Wargh och kyrkvärd Barbro Lähdesmäki