Andrum

on 28.2 kl. 18.00 - kl. 19.30

Replot församlingshem

Samtal och bön

Alla hjärligt välkomna!


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot