Diakonisyföreningen

må 19.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Diakonisyförening. Välkommen med kvinna som man med eller utan garn & nystan!

Diakonisyföreningen stöder bland annat några barn i Indien men i mån av möjlighet stödes även t.ex Martyrkyrkans vänner m.fl. Formatet är i princip ett klassiskt syföreningsformat med kaffe, samtal, sånger och andakt.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot