Musikcafé

sö 25.3 kl. 16.00 - kl. 18.00

Musikcafé Replot församlingshem

Musikcafé, musik, musiktillfälle

Muiskcafé

  • Musikbandet Bettanz
  • Lisa Lähdesmäki, sång
  • diakon Leif Galls, andakt
  • Servering

Intäkterna från serveringen går till insamlingen Gemensamt ansvar


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
t.f. ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Se också

sö 29.7 kl. 18.00 -19.30

Replot kyrka

Konsert

Korsholms musikfestival
sö 12.8 kl. 15.00 -17.00

Björkö kyrka

Hela kyrkan sjunger

Medeverkande projektkören, tal av Peter Kankkonen, dirigent Harry Kronqvist