Musikcafé

sö 25.3 kl. 16.00 - 18.00
Replot församlingshem

Musikcafé, musik, musiktillfälle

Muiskcafé

  • Musikbandet Bettanz
  • Lisa Lähdesmäki, sång
  • diakon Leif Galls, andakt
  • Servering

Intäkterna från serveringen går till insamlingen Gemensamt ansvar


Tag kontakt

Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot