Musikcafé

sö 25.3 kl. 16.00 – 18.00

Replot församlingshem

Musikcafé, musik, musiktillfälle

Muiskcafé

  • Musikbandet Bettanz
  • Lisa Lähdesmäki, sång
  • diakon Leif Galls, andakt
  • Servering

Intäkterna från serveringen går till insamlingen Gemensamt ansvar

  • Musik Musik
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

t.f. diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Kantor (Tjänstledig 1.3.2023 - 28.2.2024)
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot