Vi över 60. Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

to 12.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Vi över 60.   Gäst sjukhusprästen Krista Riipanen Replot församlingshem

Vi över 60. Dagens gäst sjukhusprästen Krista Riipanen

Vi över 60. Dagens gäst heter Kristi Riipanen och arbetar som sjukhuspräst i Vasa. Vi börjar i vanlig ordning med kaffe och sedan kommer vår gäst att berätta om sjukhusprästernas verksamhet.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot