Diakonisyföreningen

må 16.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Diakonisyföreningen. Välkommen med eller utan stickor och garn.

Diakonisyförningen är en syförening som gjort filtar, barnselar och på annat sätt stött människor på olika ställen i världen. Föreningen stöder några barn i Indien men har även gett bidrag till t.ex Martyrkyrkans vänner, Hoppets stjärna m.fl.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot