Vårmatiné

sö 29.4 kl. 18.00 - kl. 20.00

Replot kyrka

matiné, musiktilfälle, konsert

Medverkande: orkestern Stråkdraget och Allsångskören från Kvevlax. Dirigent Yngve Svarvar. Sångsolister Rune Koskinen och Michael Wargh. Conferencier Svante Nylund.

Kollekt för insamlingen Gemensamt Ansvar.