Diakonisyföreningen

må 30.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Replot församlingshem

Psalm - sång, kaffe, kollekt, samtal med eller utan stickor och garn, andakt eller betraktelse = Diakonisyförningen.

En syförening som stöder barn i Indien och en del missionsarbeten. Vi dricker kaffe, sjunger, samtalar och får antingen lyssna på en andakt eller en betraktelse.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot