Andrum

on 30.5 kl. 18.00 - kl. 19.00

Replot församlingshem

Medverkande. Leif Galls

Alla hjärtligt välkomna!


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot