Högmässa

sö 9.9 kl. 10.00 - kl. 13.00

Replot kyrka

Präst Camilla Brunell, kantor Michael Wargh, kyrkvaktmästare Kristofer Sandin.

Alla hjärtligt välkomna!

Efter högmässan kyrkkaffe i församlingshemmet där tf. khde Camilla Brunell välkomnas och khde Glenn Kaski avtackas.