Föräldragruppen

on 10.10 kl. 10.00 - kl. 12.00

Replot församlingshem

En samling för oss yngsta. Föräldrar är också välkomna.

Vi samlas kl.10 då programmet börjar. Församlingen bjuder på servering.


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot