Högmässa

sö 11.11 kl. 12.30 - kl. 13.30

Björkö kyrka

Präst Emilia Kontunen, kantor Michael Wargh, kyrkvaktmästare Barbro Lähdesmäki

Alla hjärtligt välkomna!

Kyrkkaffe efter högmässan.


Församlingspastor
Replots församling Solfs församling Kvevlax församling
Församlingspastor
Replots församling Solfs församling Kvevlax församling