Familjegruppen

on 21.11 kl. 10.00 - kl. 12.00

Replot församlingshem

Samling för barn och vuxna

Församlingens anställda turas omatt hålla pogram innehållande bl.a sång och rörelse, berättelser och frågestund.

Sart/kaffe kl. 10.45 och därefter fri samvaro.