Familjegruppen

on 30.1 kl. 10.00 - kl. 12.00

Replot församlingshem

Samling för barn och vuxna.

Församlingens anställda turas om att hålla program innehållande bl.a. sång och rörelse, berättelser och frågestund. Saft/kaffe kl 10.45 och därefter fri samvaro.