Gudstjänst

sö 15.9 kl. 10.00 - kl. 11.00

Replot kyrka

Präst Camilla Brunell, kantor Michael Wargh, kyrkvaktmästare Peter Norrback

Alla hjärtligt välkomna!

Efter gudstjänsten kyrkkaffe för de som fyllt/fyller 70 och 75 år under 2019.


Se också

sö 22.9 kl. 18.00 -19.00

Björkö kyrka

Kvällsmäsa

Präst Camilla Brunell, kantor Michael Wargh, kyrkvaktmästare Peter Norrback
sö 29.9 kl. 10.00 -11.00

Replot kyrka

Familjegudstjänst

Präst Fredrik Kass, kantor Michael Wargh, barnkör, kyrkvaktmästare Barbro Lähdesmäki
sö 29.9 kl. 12.30 -13.30

Björkö kyrka

Gudstjänst

Präst Fredrik Kass, kantor Michael Wargh, kyrkvaktmästare Barbro Lähdesmäki