Mathörna

on 20.11 kl. 13.00 - kl. 15.00

Björkögården

Dagens gäst Håkan Streng

Alla hjärtligt välkomna!

Anmäl för maten senast må 18.11 till Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nystrand.

Avgift 10 €/pers.