Självständighetsdagens gudstjänst

fr 6.12 kl. 10.00 - fr 6.12 kl. 11.00
Replot kyrka

Präst Camilla Svevar, kantor Michael Wargh, Blåsensemble, kyrkvaktmästare Barbro Lähdesmäki

Alla hjärtligt välkomna!

Efter gudstjänsten ljuständning vid hjältegravarna.