Mathörna

on 11.12 kl. 13.00 - 15.00
Björkögården

Gäst Lars-Johan Sandvik.

Alla hjärtligt välkomna!

Anmäl för maten senast må 9.12 till Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nystrand.

Avgift 10 €/pers.