Gudstjänst, mat och julfest för hela familjen.

sö 15.12 kl. 12.00 - 15.00
Replot församlingshem

Camilla Svevar, Michael Wargh, Blåsensemble.

Alla hjärtligt välkomna!

Anmälan för maten senast 12.12 till  e-post: replot.forsamling@evl.fi eller tel. 06-352 0005. Frivillig avgift.