Mathörna

on 26.2 kl. 13.00 - 15.30
Björkögården

Gäst Catarina Andrén

Alla hjärtligt välkomna!

Anmäl för mat (10 €/pers) senast må 24.02, Lähdesmäki/Nystrand.