Aktläsning

ti 7.4 kl. 18.00 - 18.15
På Facebook/Facebook på hemsidan

Camilla läser tisdagens akt. Michael Wargh sjunger psalm 79 Konung med törnekrona.Akt

Tisdagens aktläsning i Stilla veckan.