Skärtorsdagens nattvardsmässa

to 9.4 kl. 18.00 – 19.00

På Facebook/Facebook på hemsidan

Vi firar nattvardsmässa i Replot kyrka. Sätts ut på Facebook/Facebook på hemsidan.

Nattvardsmässa.