Julotta - Replot kyrka 07.00 - Strömmas på Facebook

fr 25.12 kl. 07.00 - 08.00
Replot kyrka

Julotta i Replot kyrka 25.12 kl.07.00 Restriktioner: Maximalt 10 personer - inklusive personal. Anmäl till vaktmästarna Barbro Lähdesmäki 044 352 0011 eller Peter Norrback 040 589 6785 ifall du vill närvara i julottan.

Julotta i Replot kyrka 25.12 kl.07.00. - Streamas på Facebook.

Maximalt 10 personer totalt, inklusive personal. Anmäl till vaktmästarna Barbro Lähdesmäki 044 352 0011 eller Peter Norrback 040 589 6785 ifall du vill närvara i julottan. 


Arrangör

Replots församling