Gudstjänst. 26.12 kl.14 Replot kyrka (Gudstjänst i Södra Vallgrund inhiberad) - Strömmas på Facebook

lö 26.12 kl. 14.00 - 15.00
Replot kyrka

Julgudstjänsterna 26:e och 27.12 i Södra Vallgrund och Söderudden är inhiberade. Gudstjänsterna flyttade till Replot kyrka och Streamas på Facebook. Maximalt 10 personer totalt, inklusive personal. Anmäl till vaktmästarna Barbro Lähdesmäki 044 352 0011 eller Peter Norrback 040 589 6785 ifall du vill närvara i julottan. 

Liturg: Berndt Berg

Predikant: Berndt Berg

Kantor: Michael Wargh

Maximalt 10 personer totalt, inklusive personal. Anmäl till vaktmästarna Barbro Lähdesmäki 044 352 0011 eller Peter Norrback 040 589 6785 ifall du vill närvara i julottan.


Arrangör

Replots församling