Gudstjänst 27.12 kl.14 Replot kyrka - (Gudstjänsten i Söderudden inhiberad!) Strömmas på Facebook

sö 27.12 kl. 14.00 – 15.00

Replot kyrka

Gudstjänsten 27.12 i Söderudden (Odd Inn) flyttad till Replot kyrka därifrån den strömmas på Facebook.

Liturg: Berndt Berg

Predikan: Berndt Berg

Kantor: Michael Wargh

Vill du närvara vid gudstjänsten? Förhandsanmäl till någon av vaktmästarna Barbro Lähdesmäki 044 352 0156 eller Peter Norrback 040 589 6785

Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 20 personer under tiden 2–21.12.2020 och högst 10 personer under tiden 22.12.2020–17.1.2021.

 


Arrangör

Replots församling