Gudstjänst

sö 14.3 kl. 12.30
Björkö kyrka

Välkommen till kyrkan!

Helgdag: 4. söndagen i fastan
Björkö kyrka
Liturg: Vesterlund Ruth
Predikant: Vesterlund Ruth
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Lähdesmäki Barbro


Arrangör

Replots församling