Musikgudstjänst

sö 21.3 kl. 18.00
Replot kyrka

Välkommen till musikgudstjänsten!

Helgdag: Marie bebådelsedag
Replot kyrka
Liturg: Svevar Camilla
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter


Arrangör

Replots församling