Långfredagens gudstjänst i Replot

fr 2.4 kl. 10.00

Replot kyrka

Långfredagens gudstjänst i Replot kyrka

Helgdag: Långfredagen
Replot kyrka
Liturg: Svevar Camilla
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Lähdesmäki Barbro / Norrback Peter


Arrangör

Replots församling