Annandag påsk - Caféandakt i fh

må 5.4 kl. 13.00 - 14.00
Replot församlingshem

Strömmad Cafégudstjänst i församlingshemmet

Helgdag: Annandag påsk
Replot församlingshem

Logga in er på Facebook och ta del av cafégudstjänsten där kyrkoherde Camilla Svevar och diakoniarbetare Leif Galls sitter i den röda soffan i församlingshemmet och samtalar kring annandagens tema "Mötet med den uppståndne". Det lär bli en stund med allehanda ingredienser och kanske någon överraskning. Välkomna att dricka "kyrkkaffe" med oss - ni i era soffor - vi i den röda.


Arrangör

Replots församling