Gudstjänst i Replot

sö 2.5 kl. 10.00
Replot kyrka

Gudstjänst i Replot kyrka

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk
Replot kyrka
Liturg: Henry Byskata
Predikant: Henry Byskata
Kantor: Michael Wargh
Kyrkvaktmästare: Barbro Lähdesmäki / Peter Norrback

Efter gudstjänsten möjlighet till enskild nattvard.


Arrangör

Replots församling