Friluftsgudstjänst vid Granösunds fiskeläge

sö 8.8 kl. 14.00
Pastorsexpeditionen (Replot)

Friluftsgudstjänst vid Granö fiskeläge

Helgdag: Elfte söndagen efter pingst
Granösunds fiskeläge
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Lotteri för missionen


Arrangör

Replots församling