Gudstjänst i Replot kyrka

sö 19.9 kl. 10.00

Replot kyrka

Gudstjänst i Replot kyrka

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Replot kyrka
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Lähdesmäki Barbro, Norrback Peter


Arrangör

Replots församling