Gudstjänst

sö 10.10 kl. 10.00
Replot kyrka

Välkommen till gudstjänsten!

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst
Replot kyrka
Liturg: Guy Kronqvist
Predikant: Guy Kronqvist
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter