Högmässa

sö 31.10 kl. 12.30

Pastorsexpeditionen (Replot)

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!

Helgdag: 23. söndagen efter pingst
Björkö kyrka
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter
Psalmer: 426:1-3, 904, 892, 433, 471 och 278
Kyrkkaffe i Björkögården


Arrangör

Replots församling