De äldres kyrksöndag

sö 21.11 kl. 10.00
Replot kyrka

Ung och gammal välkommen till De äldres kyrksöndag!
Ring pastorskansliet om du behövs skjuts!
Kyrkkaffe i kyrkan efter gudstjänsten.

Helgdag: Domsöndagen
Replot kyrka
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Lähdesmäki Barbro


Arrangör

Replots församling