Familjegudstjänst

sö 28.11 kl. 10.00
Replot kyrka

Välkommen till adventsgudstjänsten för stora och små!
Inskrivning till skriftskolan efter gudstjänsten!

Helgdag: 1 söndagen i advent
Replot kyrka
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter
Kaffeservering i kyrkan efter gudstjänsten